Ragnar Sundquists vänner hälsar välkommen till

Gräsberget

En stuga på en fantastisk plats!

Projektet Rädda Gräsberget

2022 skänktes Gräsberget till föreningen Ragnar Sundquists Vänner. och i augusti samma år startade arbetet med projekt ”Rädda Gräsberget”

Under hösten utfördes flera arbeten, bl.a. har vi röjt och huggit upp för att få fram den fantastiska utsikten, vi har byggt väg, renoverat fönster & dörrar, murat om skorsten och lagat tak m.m. Stugan har även ström idag via en Off-Grid anläggning med solceller som installerats.

I slutet av oktober 2022 bjöd vi in till återinvigning och mer än 300 personer slöt upp.

Arbetet fortsätter med utemiljön och renovering av stugan under 2023 och framåt. Målet är att återskapa den fantastiska plats som det en gång varit samt kunna erbjuda allmänheten en lokal plats att gästa och vandra till. Gräsberget besöks under barmarksperioden av ca 200-250 personer/ vecka som idrottar och vandrar i området.

Föreningen kommer framledes att ordna med olika musik och kulturevent i samarbete med andra föreningar och samarbetspartners. Föreningen Ragnar Sundquists Vänner hälsar allmänheten Varmt Välkommen till Gräsberget.

På gång på Gräsberget

Just nu har Ragnar Sundquists Vänner tillsammans med Stjerneskolans Byggprogram startat byggandet av ett utedass som kommer att stå på plats till sommaren 2024 om allt går bra och vi klarar den ekonomiska utmaningen

Öppet

Stugan är öppen när föreningen har evenemang eller annan verksamhet och är då öppen för allmänheten, annars är den låst. Utemiljön står fritt att besöka årets alla dagar. Ved finns i vedboden och självklart släcker alla elden efter sig. Vatten finns i tunnorna.

Föreningen Ragnar Sundquists Vänner vill tacka alla som medverkat
Ett stort Tack till Swedbank genom Sparbankstiftelsen Alfa som varit med i att finansiera ”Projekt rädda Gräsberget”
Tack till Näckåns Energi som stöttar Gräsberget under kommande 10 år 2023-2033

Tack även övriga sponsorer:

 • CWL Mora
 • Batteripolen Borlänge
 • CG Kull AB
 • Tegelbolaget Östersund
 • Granngården Torsby
 • Henrik Olsson Schakt & Planering
 • Arbetsmarknadsenheten Torsby samt alla ortsbor och andra som bidragit via Swish.
 • Elektroskandia Karlstad
 • Draka Complete Cable solutions
 • Schneider Electric
 • Garo
Var med och stötta projektet

Föreningen har ett underskott på drygt 395 000 kr för det vi satsat på projektet. Vi kommer fortsatt att satsa mer på att iordningställa Gräsberget.

Vill du stötta vårt arbete ekonomiskt kan du
swisha till 123 244 09 31
märk betalningen med ”Gräsberget.
Tack för din gåva!

Historia

1950 skänkte Fryksände kommun tomten till Skidfrämjandets. Byggnadsvårdsförening Torsbyavdelning UPA. Marken avverkades och bygget av Gräsbergsstugan pågick under 1951-52. Skidfrämjandets lokalavdelning drev verksamheten och blev senare Skid & Friluftsfrämjandet som hade stugan som klubbhus med besökare från hela landet som kom hit för att åka skidor och umgås.

1966 startade Torsbyprofilen ”Folke på Epa” nattklubben ”Klubb soluppgång” på Gräsberget. Där samlades 100-tals personer under många av veckans dagar under barmarksperioden. För transporterna av mat och dryck hade man åsnan ”Jeppe på berget” som blev en rikskändis. På mitten av 1970-talet lades Klubbsoluppgång ned.

På 1980- 90 talet bedrev Friluftsfrämjandets Torsbyavdelning bl.a Mulleverksamhet och stugan fungerade även som möteslokal. 1994 lades föreningen ned och stugföreningen sköttes därefter av Friluftsfrämjandets Arvika-avdelning. Pga av avståndet från Arvika förföll stugan och vandaliserades så småningom. 2004 beslutades att stugföreningen skulle läggas ned och då skänktes stugan till Torsby Kommun som vägrade att ta emot fastigheten. Därefter har ägandeförhållandet varit oklart.

2020 blev juridiken löst och stugan åter i Arvika-sektionens styre. 2021 la föreningen Ragnar Sundquists Vänner ett förslag på vad man kunde göra för att rädda Gräsberget med sin historia och fantastiska utsikt. 2022 skänktes Gräsberget till föreningen Ragnar Sundquists Vänner.

Ragnar Sundquists Vänners årsmöte beslutade att ta emot gåvan och lägga en plan för vad som behövdes göras akut för att rädda och säkra miljön. Beslut togs på att vi skulle hugga upp utsikt och gård samt göra säkrare eldplatser och bänkar med bord för allmänheten. Föreningen beslutade också att det måste installeras larm och övervakning för att stoppa inbrott och skadegörelse som pågått.

Varmt Välkommna till Gräsberget!