Lär dig mer om

Föreningen

Ragnar Sundquists Vänner

Ragnar Sundquists Vänner, har som mål att bevara den musikkultur som Ragnar Sundquist och Sven Hylén gett upphov till och man önskar vidareföra kunskap genom olika kurser, träffar mellan musiker, men och framför allt genom att främja dragspelsmusiken och göra den tillgänglig för en större publik.

Föreningen anordnar varje år veckan efter midsommar, ett dragspelsarrangemang som kallas Sundquistträffen. Där hålls seminarier, visningar i museet, det är gammeldans på logen och framför allt hålls det konserter där dragspelare och musiker från den nordiska eliten uppträder. Alla är välkomna till detta arrangemang och det finns tillgång till mat och fika.